WATCH YOUR FAVORITE
MOVIES & TV SERIES ONLINE
TRY FREE TRIAL

Hiromi Tsuru

Gender: male | Birthday: 1969-12-31 | Place of Birth:

Movies of Hiromi Tsuru

Dragon Ball Z: Resurrection 'F'
Dragon Ball Z: Resurrection 'F'

Dragon Ball Z: Resurrection 'F'   

Release Date: 
2015

Rating: 6.8

Director: Tadayoshi Yamamuro /

Stars: 
Masako Nozawa  /  Ryō Horikawa  /  Hiromi Tsuru
Dragon Ball Z: Battle of Gods
Dragon Ball Z: Battle of Gods

Dragon Ball Z: Battle of Gods   

Release Date: 
2013

Rating: 6.5

Director: Masahiro Hosoda /

Trigun: Badlands Rumble
Trigun: Badlands Rumble

Trigun: Badlands Rumble   

Release Date: 
2010

Rating: 7.4

Director: Satoshi Nishimura /

Stars: 
Masaya Onosaka  /  Tsutomu Isobe  /  Maaya Sakamoto
Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time
Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time

Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time   

Release Date: 
2010

Rating: 6.2

Director: Ken'ichi Takeshita /

Dragon Ball: Yo! Son Goku and Friends Return!!
Dragon Ball: Yo! Son Goku and Friends Return!!

Dragon Ball: Yo! Son Goku and Friends Return!!   

Release Date: 
2008

Rating: 6.6

Director: Yoshihiro Ueda /

Stars: 
Masakazu Morita  /  Ryō Horikawa  /  Takeshi Kusao
Dragon Ball: The Path to Power
Dragon Ball: The Path to Power

Dragon Ball: The Path to Power   

Release Date: 
1996

Rating: 6.9

Director:

Stars: 
Daisuke Gouri  /  Bin Shimada  /  Naoki Tatsuta
Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon
Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon

Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon   

Release Date: 
1995

Rating: 6.6

Director:

Stars: 
Masako Nozawa  /  Hiromi Tsuru  /  Ryō Horikawa
Dragon Ball Z: Fusion Reborn
Dragon Ball Z: Fusion Reborn

Dragon Ball Z: Fusion Reborn   

Release Date: 
1995

Rating: 7.3

Director:

Stars: 
Masako Nozawa  /  Takeshi Kusao  /  Hiromi Tsuru
Street Fighter II: The Animated Movie
Street Fighter II: The Animated Movie

Street Fighter II: The Animated Movie   

Release Date: 
1994

Rating: 6.6

Director: Gisaburō Sugii /

Stars: 
Kôjiro Shimizu  /  Kenji Haga  /  Miki Fujitani
Dragon Ball Z: Bojack Unbound
Dragon Ball Z: Bojack Unbound

Dragon Ball Z: Bojack Unbound   

Release Date: 
1993

Rating: 6.8

Director:

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka  /  Tesshou Genda
Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan
Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan

Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan   

Release Date: 
1993

Rating: 7.2

Director: Shigeyasu Yamauchi /

Stars: 
Eric Vale  /  Bin Shimada  /  Ryō Horikawa
Dragon Ball Z: The History of Trunks
Dragon Ball Z: The History of Trunks

Dragon Ball Z: The History of Trunks   

Release Date: 
1993

Rating: 6.9

Director:

Stars: 
Takeshi Kusao  /  Masako Nozawa  /  Ryō Horikawa
Dragon Ball Z: Cooler's Revenge
Dragon Ball Z: Cooler's Revenge

Dragon Ball Z: Cooler's Revenge   

Release Date: 
1991

Rating: 6.7

Director:

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Ryūsei Nakao  /  Masako Nozawa
Dragon Ball Z: Lord Slug
Dragon Ball Z: Lord Slug

Dragon Ball Z: Lord Slug   

Release Date: 
1991

Rating: 6.2

Director: Mitsuo Hashimoto /

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka  /  Kenji Utsumi
Dragon Ball Z: The Tree of Might
Dragon Ball Z: The Tree of Might

Dragon Ball Z: The Tree of Might   

Release Date: 
1990

Rating: 6.4

Director: Daisuke Nishio /

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka  /  Masako Nozawa
Dragon Ball Z: The World's Strongest
Dragon Ball Z: The World's Strongest

Dragon Ball Z: The World's Strongest   

Release Date: 
1990

Rating: 6.3

Director: Daisuke Nishio /

Stars: 
Masako Nozawa  /  Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka
Dragon Ball Z: Dead Zone
Dragon Ball Z: Dead Zone

Dragon Ball Z: Dead Zone   

Release Date: 
1989

Rating: 6.4

Director: Daisuke Nishio /

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka  /  Akira Kamiya
Demon City Shinjuku
Demon City Shinjuku

Demon City Shinjuku   

Release Date: 
1988

Rating: 6.8

Director: Yoshiaki Kawajiri /

Stars: 
Hideyuki Hori  /  Hiromi Tsuru  /  Kiyoshi Kobayashi
Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil's Castle
Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil's Castle

Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil's Castle   

Release Date: 
1987

Rating: 6.1

Director: Daisuke Nishio /

Stars: 
Mayumi Tanaka  /  Nachi Nozawa  /  Hiromi Tsuru
Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies
Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies

Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies   

Release Date: 
1986

Rating: 6.2

Director: Daisuke Nishio /

Stars: 
Tomiko Suzuki  /  Hiromi Tsuru  /  Masako Nozawa
Macross: Do You Remember Love?
Macross: Do You Remember Love?

Macross: Do You Remember Love?   

Release Date: 
1984

Rating: 6.9

Director: Shoji Kawamori / Noboru Ishiguro /

Stars: 
Mari Iijima  /  Arihiro Hase  /  Mika Doi
Home >

Hiromi Tsuru

Free  Movies  Streaming  Now Free  Movies  Streaming  Now