WATCH YOUR FAVORITE
MOVIES & TV SERIES ONLINE
TRY FREE TRIAL

Ryō Horikawa

Gender: male | Birthday: 1958-02-01 | Place of Birth:

Ryō Horikawa (堀川 りょう), born Makoto Horikawa (堀川 亮),is a Japanese voice actor.

Movies of Ryō Horikawa

Detective Conan: Crimson Love Letter
Detective Conan: Crimson Love Letter

Detective Conan: Crimson Love Letter   

Release Date: 
2017

Rating: 0

Director: Kobun Shizuno / Kobun Shizuno /

Dragon Ball Z: Resurrection 'F'
Dragon Ball Z: Resurrection 'F'

Dragon Ball Z: Resurrection 'F'   

Release Date: 
2015

Rating: 6.8

Director: Tadayoshi Yamamuro /

Stars: 
Masako Nozawa  /  Ryō Horikawa  /  Hiromi Tsuru
Dragon Ball Z: Battle of Gods
Dragon Ball Z: Battle of Gods

Dragon Ball Z: Battle of Gods   

Release Date: 
2013

Rating: 6.5

Director: Masahiro Hosoda /

Dragon Ball: Plan to Eradicate the Super Saiyans
Dragon Ball: Plan to Eradicate the Super Saiyans

Dragon Ball: Plan to Eradicate the Super Saiyans   

Release Date: 
2010

Rating: 6.4

Director: Yoshihiro Ueda /

Stars: 
Masako Nozawa  /  Ryō Horikawa  /  Yoshihiro Ueda
Dragon Ball: Yo! Son Goku and Friends Return!!
Dragon Ball: Yo! Son Goku and Friends Return!!

Dragon Ball: Yo! Son Goku and Friends Return!!   

Release Date: 
2008

Rating: 6.6

Director: Yoshihiro Ueda /

Stars: 
Masakazu Morita  /  Ryō Horikawa  /  Takeshi Kusao
Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon
Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon

Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon   

Release Date: 
1995

Rating: 6.6

Director:

Stars: 
Masako Nozawa  /  Hiromi Tsuru  /  Ryō Horikawa
Dragon Ball Z: Fusion Reborn
Dragon Ball Z: Fusion Reborn

Dragon Ball Z: Fusion Reborn   

Release Date: 
1995

Rating: 7.3

Director:

Stars: 
Masako Nozawa  /  Takeshi Kusao  /  Hiromi Tsuru
Dragon Ball Z Gaiden: The Plot to Destroy the Saiyans
Dragon Ball Z Gaiden: The Plot to Destroy the Saiyans

Dragon Ball Z Gaiden: The Plot to Destroy the Saiyans   

Release Date: 
1993

Rating: 5.7

Director: Shigeyasu Yamauchi /

Dragon Ball Z: Bojack Unbound
Dragon Ball Z: Bojack Unbound

Dragon Ball Z: Bojack Unbound   

Release Date: 
1993

Rating: 6.8

Director:

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka  /  Tesshou Genda
Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan
Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan

Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan   

Release Date: 
1993

Rating: 7.2

Director: Shigeyasu Yamauchi /

Stars: 
Eric Vale  /  Bin Shimada  /  Ryō Horikawa
Dragon Ball Z: The History of Trunks
Dragon Ball Z: The History of Trunks

Dragon Ball Z: The History of Trunks   

Release Date: 
1993

Rating: 6.9

Director:

Stars: 
Takeshi Kusao  /  Masako Nozawa  /  Ryō Horikawa
Dragon Ball Z: Super Android 13
Dragon Ball Z: Super Android 13

Dragon Ball Z: Super Android 13   

Release Date: 
1992

Rating: 6.6

Director: Daisuke Nishio / Kazuhito Kikuchi /

Stars: 
Masako Nozawa  /  Kōhei Miyauchi  /  Mayumi Tanaka
Dragon Ball Z: Return of Cooler
Dragon Ball Z: Return of Cooler

Dragon Ball Z: Return of Cooler   

Release Date: 
1992

Rating: 6.7

Director: Daisuke Nishio /

Stars: 
Toshio Furukawa  /  Mayumi Tanaka  /  Ryūsei Nakao
Saint Seiya: Warriors of the Final Holy Battle
Saint Seiya: Warriors of the Final Holy Battle

Saint Seiya: Warriors of the Final Holy Battle   

Release Date: 
1989

Rating: 5.9

Director: Masayuki Akehi /

The Five Star Stories
The Five Star Stories

The Five Star Stories   

Release Date: 
1989

Rating: 6

Director: Kazuo Yamazaki /

Stars: 
Ryō Horikawa  /  Kazuhiko Inoue  /  Norio Wakamoto
Saint Seiya: Legend of Crimson Youth
Saint Seiya: Legend of Crimson Youth

Saint Seiya: Legend of Crimson Youth   

Release Date: 
1988

Rating: 6.6

Director: Shigeyasu Yamauchi /

Saint Seiya: The Heated Battle of the Gods
Saint Seiya: The Heated Battle of the Gods

Saint Seiya: The Heated Battle of the Gods   

Release Date: 
1988

Rating: 6.5

Director: Shigeyasu Yamauchi /

Saint Seiya: Evil Goddess Eris
Saint Seiya: Evil Goddess Eris

Saint Seiya: Evil Goddess Eris   

Release Date: 
1987

Rating: 6

Director: Kōzō Morishita / Kouzou Morishita /

Stars: 
Tōru Furuya  /  Hirotaka Suzuoki  /  Hideyuki Hori
Home >

Ryō Horikawa

Free  Movies  Streaming  Now Free  Movies  Streaming  Now